Fr.
Sa.
So.
min.
max.
-3 °C
6 °C
-2 °C
7 °C
2 °C
7 °C